Historie oddílu

 

Události 17. listopadu 1989 otevřely cestu k svobodě národní i skautské, po dlouhých a krutých čtyřiceti letech. 2.prosince 1989 bylo shromáždění v pražské Městské knihovně o obnovení činnosti Junáka a zvoleny prozatímní ústřední orgány. Rychle se začala obnovovat činnost oddílů a středisek. K práci se hlásily stovky starých skautů. Také v Satalicích dne 10.ledna 1990 založil Kamil Podlaha junácký oddíl. Později se připojil kamarád Pavel Došek.

83.chlapecký oddíl ze Satalic byl členem střediska Praha – Kyje, které po dlouhou dobu vedla Jindra Mixová. Po předání střediska Rikitanovi (Karel Pospíšil) začali s jeho vedením neshody. Vedení oddílu bylo zklamáno nežádoucími trendy na tomto středisku a v hnutí Junáka vůbec. Vedení oddílu se proto svobodně rozhodlo iniciovat návrat k původní cestě dosahování skautských principů a ideálů podle lorda Baden-Powella a 10.září 2002 z organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR oddíl vystoupil.

Dnem 1. ledna 2003 založili skautští činovníci v Praze – Satalicích nové občanské sdružení, dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, pod názvem Skaut – S.S.V. (skauti a skautky vpřed). Za svůj znak si zvolilo červeně olemovaný trojúhelník  s červeným nápisem „Vpřed“, umístěný na zlaté lilii. Název Vpřed je parafráze titulu poválečného časopisu Vpřed pod vedením J. Foglara, který byl tehdejší mládeží velmi oblíben a skutečně ji vedl vpřed. Toto nepolitické a nezávislé občanské sdružení vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden–Powellem, z myšlenek Ernsta Thompsona Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás Antonína Benjamina Svojsíka.

Skaut – S.S.V. zásadně odmítá taktizování, kompromisy, kolaboraci jakéhokoliv druhu (např. ČRDM, na ústředí jsou činní vysocí funkcionáři s bývalou pionýrskou minulostí, atd.) a také škemravé natahování rukou s žádostí o dotace. Tato snaha se dala pochopit v roce 1989 až 1990, kdy hnutí Junáka začínalo. V žádném případě se nechceme prezentovat vedle pionýrské expozice, nebo dokonce po boku Pionýra!

Pokud zazní opět tento požadavek či návrh „společných aktivit“, společných cílů a sdružování v zájmu všech, pak je nutné, aby slušní skauti řekli své NE!

 

Kalendář akcí

01.09.2020 15:00
Vodní skauti, 1.9.2020, 15:00-17:00 Vlčata, 2.9.2020,...
03.07.2020 10:00
3.-12.7.2020
09.05.2020 09:00
Úklid okolí klubovny, opékání buřtů...
27.03.2020 16:00
27.-29.3.2020
14.03.2020 09:00
14.02.2020 16:00
14.-16.2.2020
Záznamy: 1 - 6 ze 241
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Skaut - SSV Martinická 1083
197 00 Praha 9 - Kbely
+420 607 113 080 kamil.podlaha@seznam.cz